درباره اینیاگرام Institute®

اینیاگرام Institute®، در سال 1997 توسط مرحوم دان ریچارد ریسو و توسط راس هادسون تشکیل، به تحقیق و توسعه از اینیاگرام، یکی از قدرتمند ترین ابزار و روشنگری بیشتر برای درک خود و دیگران شکل گرفت. در هسته ی اصلی آن، اینیاگرام ما کمک می کند تا خودمان را به در سطح عینی تر عمیق تر و می تواند از کمک ارزشمند در راه ما به خود دانش است. اینیاگرام Institute® در حال حاضر در ارائه و حمایت از کارگاه ها و دوره های آموزشی اختصاص داده شده به بسیاری از جنبه های منحصر به فرد از اینیاگرام و روابط آنها با طبیعت انسان مشغول اند. دفتر اصلی ما این است که در سنگ Ridge، نیویورک، واقع با وابستگان به طور مستقل متعلق سراسر جهان است.


کارکنان ما:

                
راس هادسون - رئیس جمهور

                
برایان تیلور - معاون رئیس جمهور

                
Kellie بکر - مدیر عملیات کسب و کار

                
دونا ترسی - مدیر برنامه های

                
الیس ناکاجیما - مدیر حضور دیجیتال

                
شرلی بویل - پشتیبانی از مشتری

 

سوال یا بازخورد؟ لطفا با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.